รายการแจ้งซ่อมในระบบ ทั้งหมด 9 รายการ
 ชื่อผู้แจ้ง
 วันที่ : เวลา
แผนกที่แจ้ง
 รายละเอียด
 สถานะงาน
 ข้อคิดเห็น
นูรูดิง วาอายีตา
2017-12-20 / 13:04:49
กลุ่มงานผู้ป่วยใน Microsoft Office เปิดใช้งานไม่ได้
ไอมาน สะดียามู
2017-07-24 / 23:13:15
แผนกพัสดุ เครื่องเปิดไม่ติด
นิซำรี เจ๊ะเละ
2017-01-04 / 10:28:51
แผนกซักฟอก เปิดไมติด
กำลังดำเนินการซ่อม
ซูไฮนี. แวนะไล
2016-12-16 / 15:02:42
กลุ่มงานเวชปฎิบัติและครอบครัว Power supply เสีย
ซ่อมเสร็จแล้ว
เปลี่ยน Power Supply ใหม่
นิซำรี เจ๊ะเละ
2016-12-08 / 14:06:57
งานธุรการ เน็ตเล่นไม่ได้
ซ่อมเสร็จแล้ว
เปลี่ยนการ์ดไวไฟตัวใหม่
นิซำรี เจ๊ะเละ
2016-12-01 / 10:17:46
กลุ่มงานบริหาร เข้า windows ไม่ได้
ซ่อมเสร็จแล้ว
ดำเนินการเรียบร้อย
ฟาฮาดูดีน ภาลาวัน
2016-11-24 / 18:46:44
แผนกห้องคลอด ซ่อมคอมพิวเตอร์ห้องคลอด
ซ่อมเสร็จแล้ว
ดำเนินการเรียบร้อย
ฮานีสา เจะสะนิ
2016-11-24 / 15:23:13
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก เข้า windows ไม่ได้
ซ่อมเสร็จแล้ว
ดำเนินการเรียบร้อย
อัดนันต์ แวดาลอ
2016-11-17 / 16:31:50
กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โปรแกรม ERROR
ซ่อมเสร็จแล้ว
ดำเนินการเรียบร้อย
   ค้นหาข้อมูลรายการซ่อมเป็นแผนก